wstecz | dalej  

 Autorzy prac

Łukasz Radwański

 
 


   Mgr inż. Łukasz Radwański, ur. 1977r., absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, specjalność
Automatyka i Inżynieria Komputerowa (2001).
Słuchacz I roku studium doktoranckiego Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Sterowania -  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej.


: L.Radwanski@isep.pw.edu.pl
 

Doświadczenie zawodowe

 

   od marca 2001r.

Metrolog w Laboratorium Pomiarów Objętości Gazów Zakładu Termodynamiki Głównego Urzędu Miar w Warszawie
 

   2000r.

Praktyka w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie - Laboratorium Pomiarów Objętości Gazów Zakładu Termodynamiki
 

   2000r. Praktyka - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie, Zakład Pomiaru Parametrów Przepływu
 

Prace prezentowane na łamach Magazynu PCC

 

 

1. Doradczy system ekspertowy dla projektowania układów regulacji automatycznej przepływu i poziomu cieczy