wstecz | dalej  

 Autorzy prac

Marcin Maślanka

 
 


Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, kierunek Automatyka i Robotyka (2002).

W latach 2000-2001 oraz 2001-2002 stypendysta Ministra Edukacji Narodowej.

W 2001 roku utworzył i redagował Magazyn Process Control Club.

Aktualnie pracownik Katedry Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Prace prezentowane na łamach Magazynu PCC

 1. 
 


Przetwarzanie obrazów cyfrowych z wykorzystaniem Image Processing Toolbox pakietu MATLAB (2001) praca aktualnie niedostępna
 

2. 
 

Analiza procesów przemysłowych w środowisku MATLAB (2001)
 

3. 
 

Synteza regulatora PID z wykorzystaniem NCD Blockset pakietu MATLAB (2001) praca aktualnie niedostępna
 

4. 
 

Identyfikacja systemów dynamicznych na przykładzie prostego obwodu elektrycznego (2001) praca aktualnie niedostępna
 

5. 
 

Implementacja Metody Elementów Skończonych w środowisku MATLAB (2001) praca aktualnie niedostępna
 

 

 

 

 

 

   


      

 
statystyka