Witamy na stronie Process Control Club ! 

 
  Magazyn Process Control Club kierowany jest do osób zajmujących się szeroko pojętą automatyką przemysłową i dostępny jest wyłącznie w postaci elektronicznej. Wszystkich zainteresowanych zamieszczeniem własnych prac na łamach Magazynu prosimy o kontakt z redakcją.
 

Z Archiwum ... 

 

Adrian Nocoń, Roman Jakubczak

Sterowniki programowalne klasy Micro i Premium jako regulatory napięcia i częstotliwości generatora synchronicznego małej mocy

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sławomir Bydoń

Facility for Induction Motor Velocity Control with a Magnetorheological Brake

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wiesław Gątkowski

Wykorzystanie mikrosterowników w procesach przemysłowych
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sławomir Bydoń

Construction and Operation of Magnetorheological Rotary Brake
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grzegorz  Kozoduj

Przykład modelowania zjawiska tarcia
Więcej...

Opieka merytoryczna 

 
Nad zawartością merytoryczną Magazynu czuwają zaprzyjaźnieni z PCC pracownicy Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie ...
 

Zapraszamy do współpracy 

 
Zapraszamy wszystkich odwiedzających nasze strony do współpracy.
A szczególnie:
studentów, pracowników naukowych oraz kadrę inżynierską do publikowania własnych prac na łamach PCC...
wszystkich chętnych do współpracy przy redagowaniu Magazynu
 

Podziękowania 

 
W tym miejscu przekazujemy podziękowania osobom i instytucjom za okazaną pomoc, wsparcie i promowanie naszej działalności.
 

automatyka.pl - Branżowy Serwis Informacji Handlowej

 
Za wspieranie naszej inicjatywy szczególne
podziękowania składamy firmie
automatyka.pl Spółka z o.o.

 

 Aktualności 

Zamieszczamy artykuł prezentujący wybrane zastosowanie funkcji regulacyjnych sterowników firmy Modicon (interesująca lektura dla programistów PLC i nie tylko). Autorzy: mgr inż. Adrian Nocoń,
mgr inż. Roman Jakubczak
 
 Prezentujemy kolejny artykuł dotyczący badań nad hamulcem magnetoreologicznym (MR). Zasada działania hamulca oparta jest o interesujące właściwości cieczy magnetoreologicznej, która zmienia swoją lepkość pod wpływem przyłożonego pola magnetycznego. Autor artykułu: mgr inż. Sławomir Bydoń
 

 Polecamy 

Polską listę dyskusyjną poświęconą automatyce.