Idea PCC

 

1. Projekt Process Control Club dotyczy utworzenia internetowego magazynu naukowo-technicznego poświęconego automatyce przemysłowej i dziedzinom tematycznie powiązanym.

2. Zamieszczane artykuły powiązane będą w grupy tematyczne np. metrologii i przetwarzania sygnałów, teorii sterowania, sieci neuronowych, fuzzy logic, systemów wizyjnych i przetwarzania obrazów, sterowników PLC i systemów SCADA, DSP itd.
Przewidujemy także utworzenie odrębnego działu poświęconego popularnemu w kręgach inżynierskich środowisku Matlab firmy MathWorks.
W chwili obecnej prezentowanych jest jedynie kilkanaście prac stąd nie są one posegregowane tematycznie lecz zestawione w porządku chronologicznym wg kolejności ukazywania się (patrz: archiwum)

3. Magazyn przeznaczony jest dla szerokiego grona osób, zajmujących się automatyką przemysłową, bez względu na poziom zaawansowania. Odbiorców magazynu (jak również autorów publikowanych prac) poszukujemy zatem wśród studentów automatyki i kierunków pokrewnych, pracowników naukowych oraz kadry inżynierskiej skupionej w firmach zajmujących się automatyką. Zamieszczane artykuły selekcjonowane będą pod względem zaawansowania merytorycznego.
Po uzgodnieniu z autorami, wybrane prace polecane będą przez recenzentów naukowych - zaprzyjaźnionych z Process Control Club pracowników naukowych Katedry Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

4. Publikacja artykułu na łamach tworzonego magazynu jest nieodpłatna. Wraz z artykułem umieszczana jest krótka informacja o autorze. Możliwe jest dołączenie zdjęcia, życiorysu, CV, adresu strony domowej itp.
W chwili obecnej artykuły przeznaczone do publikacji przetwarzane są w całości na format html i w tej formie udostępniane. W przyszłości jedynie wybrane prace prezentowane będą w tej postaci. Na łamach magazynu zamieszczane będą jedynie streszczenia dostępnych artykułów, które udostępniane będą w większości w uniwersalnym formacie pdf. Planuje się również utworzenie rozległej bazy odnośników do zamieszczonych już w Internecie prac.

5. Na łamach magazynu przewiduje się prezentację branżowych artykułów wdrożeniowych. Najbliższe wyniki prowadzonych w tym zakresie prac zaprezentowane zostaną w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją.

6. Informacje o wszystkich osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniają się do powstawania magazynu umieszczane są w dziale Autorzy prac.