W chwili obecnej publikacja prac   
jest nieodpłatna.
Wszystkie wątpliwości dotyczące  
kwestii związanych z publikacją
własnych prac na łamach
Magazynu PCC prosimy kierować
na adres redakcji.

wstecz

Zobacz także: Idea PCC