W chwili obecnej przetwarzaniem  
do html wszystkich nadsyłanych
prac zajmuje się redakcja PCC,
która zastrzega sobie prawo do
zmiany sposobu formatowania
tekstu. Docelowo magazyn
prezentował będzie w formacie html
jedynie wybrane prace - głównym
formatem będzie natomiast 
uniwersalny format pdf.

wstecz | dalej