Prace przeznaczone do publikacji  
na łamach PCC zgłaszać należy
na adres: magazynpcc@wp.pl
Wraz z artykułem prosimy o
przesłanie krótkiej informacji o autorze
do umieszczenia w dziale Ludzie PCC.
Wszystkie przesyłane materiały
(doc, pdf) prosimy kompresować
do archiwum RAR lub ZIP.

dalej