W chwili obecnej nie możemy         
zagwarantować wynagrodzenia -
liczymy jednak na pomoc w zamian
za którą odwzajemnimy się
szeregiem ciepłych słów imiennych
podziękowań na naszych stronach ...
Szczegóły: redakcja@pcc.civ.pl