Więcej szczegółów dotyczących    
tej współpracy można uzyskać 
bezpośrednio u naszych recenzentów.
Współpracują z nami między innymi
prof. dr hab. inż. Janusz Kwaśniewski
oraz dr inż. Andrzej Podsiadło
z Katedry Automatyzacji Procesów
AGH, do których można kierować
ewentualne pytania.